Uvjeti korištenja

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Urbano.hr vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja portala koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na portalu (u daljnjem tekstu Usluge i Portal).

Korištenjem Usluga i Portala smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju, uključujući i odredbe u vezi s kolačićima.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i suglasan je da će Usluge i Portal uključivati reklame, raznorazne obavijesti, poruke administratora i slične poruke.

Autorska prava

Sadržaj na Portalu i Uslugama zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Urbano.hr-a ili vlasnika sadržaja.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Urbano.hr koristeći adresu: urednik@urbano.hr.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Urbano.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja Portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Urbano.hr ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva te kako bi Portal i Usluge radilli pravilno i imali sve funkcionalnosti koristimo kolačiće (cookieje). Politiku cookieja možete pročitati OVDJE.

Linkovi na druge web-stranice

Ukoliko neki od linkova na Portalu i/ili Uslugama vode na internetske stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Urbano.hr-a, Urbano.hr nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

Oglasi na Portalima

Detaljna pravila, uvjeti i načini oglašavanja na Portalu nalaze se na stranici marketinga Urbano.hr.

Sadržaj portala

Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije portala, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara.

Urbano.hr nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji na Portali i u Uslugama u njenom vlasništvu. Urbano.hr zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe Usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.

Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima Portala i Usluga.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na portalu Urbano.hr. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Urbano.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja Portala i Usluga

Urbano.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na Portalu i Uslugama bez obaveze prethodne najave. Urbano.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ukidanje i zabrana korištenja Usluga i Portala

Urbano.hr zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja vašeg korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koju ste registrirani, a bez prethodne najave i obrazloženja.

Urbano.hr ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Promjene Uvjeta korištenja

Urbano.hr zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu Urbano.hr.